despre compartiment
Informatii utile dar insuficiente pentru a fi incluse intr-un tutorial.
login
tips & tricks - MySQL

Inapoi

SHOW DATABASES; - lista bazelor de date existente
SHOW TABLES [FROM database]; - lista tabelelor dintr-o baza de date
SHOW GRANTS FOR user [FROM database]; - privilegiile unui utilizator asupra unei baze de date
SHOW VARIABLES; - valorile tuturor variabilelor
SHOW [FULL] PROCESSLIST; - statistica proceselor mysqld
SHOW STATUS; - toata statistica disponibila


UPDATE mysql.user set password=PASSWORD('parola') where user='user';


counter
Informatia de pe site este prezentata "AS IS" si nimeni NU garanteaza veridicitatea sa
Hosting si intretinerea site-ului - REMSYS © 2003-2007