despre compartiment
Informatii utile dar insuficiente pentru a fi incluse intr-un tutorial.
login
tips & tricks - Perl

Inapoi

Crearea unui hash:


my %hash = (
'USA' => 'dolar',
'Romania' => 'leu'
);
Listarea elementelor :

for my $country (keys %hash) {
print "$country valute is $hash{$country}\n";
}
Stergerea unui element din hash:

delete($hash{Romania});


@array=();

open(FH, "<", "/path/to/file") or die "Couldn`t open file: $!\n";

while () {
chomp;
push(@array, $_);
}

close(FH);


foreach $element (@array) {
# prelucreaza $element
}@array1 # primul array
@array2 # al doilea array
push(@array1,@array2); # al doilea array este adaugat primuluicounter
Informatia de pe site este prezentata "AS IS" si nimeni NU garanteaza veridicitatea sa
Hosting si intretinerea site-ului - REMSYS © 2003-2007