despre compartiment
Informatii utile dar insuficiente pentru a fi incluse intr-un tutorial.
login
tips & tricks - Squid

Inapoi

Cea mai simpla metoda este urmatoarea:

squid.conf (squid ruleaza pe port 3128)


httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header oniptables


iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s ! 192.168.10.10 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.10.10:3128
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.10.0/24 -d 192.168.10.10 -j SNAT --to 192.168.10.1


unde
eth0 interfata prin care este conectata reteaua client
192.168.10.0/24 reteaua client
192.168.10.10 adresa IP a serverului SQUID
192.168.10.1 adresa IP a gateway-ului retelei, pe care vor fi aplicate regulile date.

counter
Informatia de pe site este prezentata "AS IS" si nimeni NU garanteaza veridicitatea sa
Hosting si intretinerea site-ului - REMSYS © 2003-2007